Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Nowe połączenia autobusowe

 

Witamy w serwisie internetowym Gminy Markusy

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Markusy

Dnia  15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w remizie strażackiej w Zwierznie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Markusy ubrań specjalnych oraz kominiarek. Sprzęt ten został zakupiony  ze środków pozyskanych przez Gminę Markusy z zadaniaWspółfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwościza ogólną kwotę 99.999,92 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 98.999,92 zł , a wkład własny gminy to 1.000,00 zł.

 

OSP Kępniewo otrzymało : ubrania specjalne – 5 szt., kominiarki – 1 szt., OSP Krzewsk otrzymało: ubrania specjalne – 9 szt., kominiarki – 3 szt., OSP  Markusy otrzymało: ubrania specjalne – 9 szt., kominiarki – 3 szt., OSP Nowe Dolno otrzymało: ubrania specjalne : 3 szt., kominiarki – 1 szt., OSP Zwierzno otrzymało : ubrania specjalne – 8 szt., a OSP Żurawiec otrzymało : ubrania specjalne – 6 szt., kominiarki – 1 szt. 

Umowy darowizny w imieniu gminy podpisała Pani Wójt Dorota Wasik, która wskazała jednocześnie na konieczność ciągłego podnoszenia przez ochotników kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej obsługi  nowego sprzętu. Obecny na przekazaniu był Pan Michał Gzowski przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, który pogratulował strażakom  stałego doposażenia ich jednostek w nowy sprzęt co znacząco wpływa na szybkość i efektywność działań w  trakcie prowadzonych akcji  ratowniczo – gaśniczych.Więcej…

Święta Bożego NarodzeniaMOSTY DLA REGIONÓW

 

Dnia 15.12.2020 roku dokonano końcowego odbioru robót  zadania:” Przebudowa 3 mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy Północne” w ramach programu „ Mosty dla regionów”. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2.000.000,00 zł bez wkładu finansowego Gminy Markusy.Więcej…

Komunikaty Meteo

logopogo big

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH 

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU

15.01.2021

Szczepienia Seniorów

Wzór wniosku rolnika

Wywóz śmieci styczeń-grudzień 2021

Wzór wniosku rolnika

Uwaga ! Ptasia grypa

Świadczenia Rodzinne

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Sprzedaż budynku po Gimnazjum

  

Informacja

Od dnia 01.01.2020 roku mieszkańcy Gminy Markusy mogą oddawać odpady komunalne segregowane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  przy ulicy Mazurskiej 42 w Elblągu.